Kuva © Matias Halttunen

Psychology Patient

01

Kuuntelen

02

Arvioin

03

Tarkistan

04

Hoidan

Cor Vitalis Klinikan toimintaperiaatteet

 

 

 

 

 

 

 

 

  Klinikan toimintaperiaatteet perustuvat

Florence Nightingalen valaan (1893)

sekä nykypäivän Sairaanhoitajan

lupaukseen että Lääkärin valaan:


"Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni sairaanhoitajantoimessani palvelemaan lähimmäistäni, tervettä ja sairasta, kaikissa niissä toiminnoissa, jotka tähtäävät terveyden säilyttämiseen ja sen saavuttamiseen, ihmisyyttä kunnioittaen, rotuun, uskontoon ja asemaan katsomatta, vaitiolovelvollisuutta unohtamatta."

"Tutkivan sairaanhoitajantoimessani noudatan sairanhoitajan etiikkaa ja pyrin edistämään yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani tarvittaessa. Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työnilaatua. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja haitat, vältän turhia. Rohkeasti konsultoin kokenempia erikoissairaanhoitajia tai lääkäriä potilaan hoidon ja jatkohoidon turvaamiseksi."

Hélène Silvan-Halttunen
Toimintusjohtaja ja Tutkiva sairaanhoitaja amk

SH Yrittäjäliitto.jpg

Sairaanhoitajaliiton yrittäjäsivuille

Cor Vitalis Klinikan lääkäri toimii yksityislääkärinä ja itsenäisenä yrittäjänä. (ks. Yrittäjälääkärille toimintaohjeet)