Tietosuojaseloste tulossa

HENKILÖTIETOSUOJASELOSTE Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalain-säädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että valvovalle viranomaiselle käsittelytoimista.

 

TARKOITUKSET JA KÄSITTELYPERUSTEET Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- Terveydenhuollon palveluiden tarjoamiseksi perustuen lakiin - Työterveyshuollon palveluiden tarjoamiseksi perustuen lakiin - Työkyky- ja hyvinvointipalveluiden tarpeen arvioimiseksi ja palvelun kohdentamiseksi perustuen asiakkaan ja Cor Vitalis Klinikan väliseen palvelusopimukseen, lakiin tai oikeutettuun etuun.

- Ammattihenkilöiden toiminnan ja työnlaadun valvomiseen perustuen lakiin

- Markkinointi- ja/tai viestintätarkoituksiin perustuen asiakkaan antamaan suostumukseen, sopimukseen ja/tai Cor Vitalis Klinikan oikeutettuun etuun.

- Oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, hallintaan, seurantaan ja raportointiin, laadun varmistamiseen sekä tietojohtamiseen perustuen lakiin ja Cor Vitalis Klinikan oikeutettuun etuun.

Tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin perustuen suostumukseen, lakiin, yleiseen etuun ja/tai Cor Vitalis Klinikan oikeutettuun etuun

- Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn perustuen lakiin ja Cor Vitalis Klinikan oikeutettuun etuun

- Laskutusta ja perintää varten perustuen asiakkaan ja Cor Vitalis Klinikan Cor Vitalis Klinikan väliseen sopimukseen

- Väärinkäytösten todentamiseen ja käytön valvontaan perustuen lakiin sekä oikeutettuun etuun.

Cor Vita'lis & CV-palvelut
vastaanotto, kotikäynti, etäpalvelu
 
Cor Vitalis Klinikka
Multiantie 7,
  2. kerros
FIN-42700 Keuruu

Sunnuntaisin onnistuu!

Sopimuksen mukaan

Akuuttihoito tai suunniteltu hoito, Mahdollisuuksien mukaan

Henkilökuljetus
Mahdollisuuksien mukaan - Ei KELA-taksi.

Hinta 0,44€/km.

Ajanvaraus- ja Asiointipuhelin:

+358(0)40 1570 112

Business What's-app onnistuu videopuhelu

© 2020 Cor Vita'lis FI22386055                                      Päivitetty 02.03.2021