Tutkimustilaus

 Asiakkaan itsemääräämän tutkimushinnan alv 24%

Sairaanhoitajan tutkimuksen kautta alv 0%